събота, 10 май 2008 г.

Кратко запознаване с инструмента

Представям ви един чудесен модерен концертен орган, в стила на 80-те години на миналия век, с отлични регистри и идеална темброва спойка между тях. Органът е достатъчно голям за богати концертни програми, има изключително красива и богата фасада, а едно от най-съществените достойнства на инструмента е, че звучи в зала с впечатляващо добра акустика.
Органът е изработен от "Alexander Schuke Orgelbau - Potsdam" през 1986 г. и монтиран в голямата концертна зала в Добрич през лятото на 1987 г. Шеф-конструктор е Wilchelm-Friedrich Stendel, проектант на регистрите - Rudolf Nehm, а главен интонатор - Matthias Schuke.
Инструментът е с 36 регистъра, два мануала и педал. Тон-системата е механична, копулата на І/ІІ също е механична; регистър-системата е електро-механична, а ІІ/І и ІІ/Р са контактно-електрически. Тоновият обхват на инструмента е C - a-3.

Органът е съобразен с условията на концертна обстановка и създаден в маниера на известната потсдамска органостроителница, като еднакво сполучливо може да изпълнява и полифонична музикална фактура, и хомогенния характер на романтичините и по-късни стилове. Принципно органът звучи по-подходящо при бароковите майстори и особено принципалните регистри и надстройки създават красив тембър и отчетливо хоризонтално движение в отделните гласове, подчертавайки са
мостоятелността на контрапункта по вертикал. Заедно с тях ясна пластичност и характерен бароков тембър имат и Quintadena, Rohrflöte и др. отделни регистри. Втори мануал е пищно снабден с аликвотни регистри, стигащи до 1', с възможности за най-разнообразни темброви съчетания, дори използването на италиански тип ripieni. С наслагването на флейтови, гедакти и щрайхери, органът все повече зазвучава хомогенно и гравитиращо, като темброво става достатъчно благодарен за изпълнение на романтични и постромантични произведения.

вторник, 6 май 2008 г.

Диспозиция на органа   • Oberwerk
   1. Geigenprincipal 8'
   2. Holzgedackt 8'
   3. Salicional 8'
   4. Oktave 4'
   5. Nachthorn 4'
   6. Fugara 4'
   7. Nassat 2 2/3'
   8. Gemshorn 2'
   9. Terz 1 3/5'
   10. Quint 1 1/3'
   11. Sifflöte 1'
   12. Scharff 4f.
   13. Oboe 8'
   14. Vox humana 8'
   15. Tremulant

   • Hauptwerk
   1. Gedackt 16'
   2. Principal 8'
   3. Rohrflöte 8'
   4. Quintadena 8'
   5. Oktave 4'
   6. Spitzflöte 4'
   7. Quinte 2 2/3'
   8. Oktave 2'
   9. Waldflöte 2'
   10. Mixtur 4-5f.
   11. Cimbel 3f.
   12. Trompete 8'
   13. II/I
   • Pedal
   1. Principal 16'
   2. Subbaß 16'
   3. Oktave 8'
   4. Gedaktbaß 8'
   5. Oktave 4'
   6. Flachflöte 4'
   7. Bauernpfeife 2'
   8. Hintersatz 4f.
   9. Posaune 16'
   10. Trompete 8'
   11. I/P
   12. II/P